Obsah DUM: Matematika - číslo a proměnná
Klíčová aktivita: 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada číslo:03
DUM Číslo DUM Předmět Třída Zpracoval
DUM č.1 VY_32_INOVACE_03_01 Matematika VI. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák určí dělitele čísla.
DUM č.2 VY_32_INOVACE_03_02 Matematika VI. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák určí násobky čísla.
DUM č.3 VY_32_INOVACE_03_03 Matematika VI. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák rozloží číslo na součin prvočísel.
DUM č.4 VY_32_INOVACE_03_04 Matematika VII. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák krátí zlomky.
DUM č.5 VY_32_INOVACE_03_05 Matematika VII. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák rozšiřuje zlomky.
DUM č.6 VY_32_INOVACE_03_06 Matematika VII. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák krátí zlomky na základní tvar.
DUM č.7 VY_32_INOVACE_03_07 Matematika VII. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák vybere stejné zlomky.
DUM č.8 VY_32_INOVACE_03_08 Matematika VII. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák umístí zlomek na číselnou osu.
DUM č.9 VY_32_INOVACE_03_09 Matematika VII. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák převede nepravý zlomek na smíšené číslo.
DUM č.10 VY_32_INOVACE_03_10 Matematika VII. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák převede smíšené číslo na nepravý zlomek.
DUM č.11 VY_32_INOVACE_03_11 Matematika VII. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák porovnává zlomky.
DUM č.12 VY_32_INOVACE_03_12 Matematika VII. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák sčítá celá čísla.
DUM č.13 VY_32_INOVACE_03_13 Matematika VII. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák odčítá celá čísla.
DUM č.14 VY_32_INOVACE_03_14 Matematika VII. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák násobí celá čísla.
DUM č.15 VY_32_INOVACE_03_15 Matematika VII. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák dělí celá čísla.
DUM č.16 VY_32_INOVACE_03_16 Matematika VII. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák sčítá, odčítá, násobí a dělí celá čísla.
DUM č.17 VY_32_INOVACE_03_17 Matematika IX. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák ověřuje správnost grafického řešení soustavy rovnic.
DUM č.18 VY_32_INOVACE_03_18 Matematika IX. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák popíše sinus úhlu jako poměr stran pravoúhlého trojúhelníku.
DUM č.19 VY_32_INOVACE_03_19 Matematika IX. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák popíše cosinus úhlu jako poměr stran pravoúhlého trojúhelníku.
DUM č.20 VY_32_INOVACE_03_20 Matematika IX. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák popíše tangens úhlu jako poměr stran pravoúhlého trojúhelníku.
Matematika - EU peníze školám © Ing. Jaroslav Dorňák - ict(a)zsloucnand.cz