Obsah DUM: Fyzika - fyzikální veličiny
Klíčová aktivita: 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada číslo:11
DUM Číslo DUM Předmět Třída Zpracoval
DUM č.1 VY_32_INOVACE_11_01 Fyzika VI. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák roztřídí pojmy na látky a tělesa.
DUM č.2 VY_32_INOVACE_11_02 Fyzika VI. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák roztřídí vlastnosti těles na fyzikální veličiny a ostatní vlastnosti těles.
DUM č.3 VY_32_INOVACE_11_03 Fyzika VI. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák seřadí podle velikosti předpony jednotek.
DUM č.4 VY_32_INOVACE_11_04 Fyzika VI. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák seřadí podle velikosti hodnoty délky v různých jednotkách.
DUM č.5 VY_32_INOVACE_11_05 Fyzika VI. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák převádí jednotky délky.
DUM č.6 VY_32_INOVACE_11_06 Fyzika VI. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák převádí jednotky obsahu.
DUM č.7 VY_32_INOVACE_11_07 Fyzika VI. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák převádí krychlové jednotky objemu.
DUM č.8 VY_32_INOVACE_11_08 Fyzika VI. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák převádí duté jednotky objemu.
DUM č.9 VY_32_INOVACE_11_09 Fyzika VI. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák převádí jednotky objemu.
DUM č.10 VY_32_INOVACE_11_10 Fyzika VI. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák převádí jednotky délky, obsahu, objemu.
DUM č.11 VY_32_INOVACE_11_11 Fyzika VI. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák převádí jednotky hmotnosti.
DUM č.12 VY_32_INOVACE_11_12 Fyzika VI. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák převádí jednotky času.
DUM č.13 VY_32_INOVACE_11_13 Fyzika VI. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák převádí jednotky délky, obsahu, objemu, hmotnosti, času.
DUM č.14 VY_32_INOVACE_11_14 Fyzika VI. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák přiřadí fyzikální veličině značku, jednotky a měřidlo.
DUM č.15 VY_32_INOVACE_11_15 Fyzika VI. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák se orientuje ve fyzikálních veličinách 6. ročníku.
DUM č.16 VY_32_INOVACE_11_16 Fyzika VII. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák přiřadí fyzikální veličině značku, jednotky a vzorec.
DUM č.17 VY_32_INOVACE_11_17 Fyzika VII. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák se orientuje ve fyzikálních veličinách 7. ročníku.
DUM č.18 VY_32_INOVACE_11_18 Fyzika VIII. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák přiřadí fyzikální veličině značku, jednotky a vzorec.
DUM č.19 VY_32_INOVACE_11_19 Fyzika VIII. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák se orientuje ve fyzikálních veličinách 8. ročníku.
DUM č.20 VY_32_INOVACE_11_20 Fyzika IX. Jaroslav Dorňák
Anotace: Žák se orientuje ve fyzikálních veličinách 9. ročníku.
Fyzika - EU peníze školám © Ing. Jaroslav Dorňák - ict(a)zsloucnand.cz